Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Βραβεία Ρουπακιά - Μπασδάνη

Βραβεία Ρουπακιά - Μπασδάνη


Vraveia
 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι κύριοι Ρουπακιάς Ιωάννης, εργολάβος τεχνικών έργων, και Μπασδάνης Γεώργιος, καθηγητής χειρουργικής Α.Π.Θ., προσφέρουν χρηματικό ποσό ως επιβράβευση στα δύο Σαρακατσανόπουλα που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με τον ανώτατο βαθμό πρόσβασης. Ο μεγαλύτερος βαθμός προσβασης βραβεύεται από τον κύριο Ρουπακιά Ιωάννη και ο δεύτερος μεγαλύτερος βαθμός πρόσβασης από τον κύριο Μπασδάνη Γεώργιο.

Δικαιολογητικά: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης βαθμού πρόσβασης από το Λύκειο Αποφοίτησης.
Κατάθεση δικαιολογητικών ταχυδρομικός στην Δ/νση της Π.Ο.Σ.Σ. Μυκηνών 17-19 Τ.Κ. 546 43 ή ιδιοχείρως.
Τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες 6972697973 Καρυώτης Αθανάσιος.

Παρακαλώ στις βεβαιώσεις να αναγράφεται και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: