Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Τμήμα Εκμάθησης Ζωγραφικής Ενηλίκων

Από τον Απρίλιο λειτουργεί στην Πολιτιστική Στέγη του Συλλόγου τμήμα εκμάθησης Ζωγραφικής Ενηλίκων. Οι γυναίκες του τμήματος ενηλίκων παρακολουθούν τα μαθήματα τα οποία πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 18:00-20:00 υπό την καθοδήγηση της κ. Έλενα Γαρέφη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: